TRƯỜNG THCS GÒ XOÀI QUYẾT TÂM DẠY TỐT, HỌC TỐT

Hiệu trưởng

Phan Minh Trung
Phan Minh Trung

Ngày sinh: 7/8/1975

Dân tộc: Kinh

Quê quán: TPHCM

Trình độ :Đại học

Vị trí công tác: Hiệu trưởng

Điện thoại riêng: 0934004612

Email liên lạc: trunggenerous@gmail.com

Phó Hiệu trưởng

Lại Thị Hồng Phụng
Lại Thị Hồng Phụng

Ngày sinh: 16/6/1983

Dân tộc: Kinh

Quê quán: TPHCM

Trình độ :Đại học

Vị trí công tác: Phó hiệu trưởng

Điện thoại riêng: 0902635301

Email liên lạc: phung16683@yahoo.com.vn