TRƯỜNG THCS GÒ XOÀI QUYẾT TÂM DẠY TỐT, HỌC TỐT
Thứ năm, 10/12/2020, 0:0
Lượt đọc: 458

Lịch kiểm tra cuối học kì 1 năm học 2020-2021

UBND HUYỆN BÌNH CHÁNH

 TRƯỜNG THCS GÒ XOÀI

 

LỊCH KIỂM TRA CUỐI HỌC KỲ I NĂM HỌC 2020-2021 (KHỐI 6)

 • Các môn Âm Nhạc, Thể Dục, Mỹ thuật,Tin học kiểm tra thực hành trong tiết dạy (tuần từ 14/12/2020 đến ngày 19/12/2020).
 • Lịch kiểm tra tập trung: Từngày 21/12/2020 đến ngày 30/12/2020.

 

Ngày kiểm tra

Môn

Thời lượng

Giờ mở đề

Giờ kiểm tra

Thứ hai

21/12/2020

Ngữ Văn

90 phút

7 giờ 15

7 giờ 30

Lịch sử

45 phút

9 giờ 30

9 giờ 45

Thứ tư

23/12/2020

Toán

90 phút

7 giờ 15

7 giờ 30

Tiếng anh

45 phút

9 giờ 30

9 giờ 45

Thứ hai

28/12/2020

Vật Lý

45 phút

7 giờ 15

7 giờ 30

Địa Lý

45 phút

8 giờ 45

9 giờ 00

Thứ ba

29/12/2020

Sinh

45 phút

7 giờ 15

7 giờ 30

GDCD

45 phút

8 giờ 45

9 giờ 00

Thứ tư

30/12/2020

Công nghệ

45 phút

7 giờ 15

7 giờ 30

 

 

 

 

LƯU Ý:

 • Học sinh có mặt trước giờ kiểm tra 30 phút.
 • Học sinh dự kiểm tra theo phòng thi, số báo danh nhà trường đã thông báo.
 • Khi đi thi thí sinh phải mang đầy đủ vật dụng làm bài, mặc đồng phục đúng quy định.

 

 

LỊCH KIỂM TRA CUỐI HỌC KỲ I NĂM HỌC 2020-2021 (KHỐI 7)

 • Các môn Âm Nhạc, Thể Dục, Mỹ thuật,Tin họckiểm tra thực hành trong tiết dạy ( tuần từ 14/12/2020 đến ngày 19/12/2020).
 • Lịch kiểm tra tập trung: Từngày 21/12/2020 đến ngày 30/12/2020.

 

Ngày kiểm tra

Môn

Thời lượng

Giờ mở đề

Giờ kiểm tra

Thứ hai

21/12/2020

Ngữ văn

90 phút

12 giờ 45

13 giờ 00

Địa lý

45 phút

15 giờ 00

15 giờ 15

Thứ tư

23/12/2020

Toán

90 phút

12 giờ 45

13 giờ 00

Tiếng anh

60 phút

15 giờ 00

15 giờ 15

Thứ hai

28/12/2020

Vật Lý

45 phút

12 giờ 45

13 giờ 00

GDCD

45 phút

14 giờ 15

14 giờ 30

Thứ ba

29/12/2020

Lịch sử

45 phút

12 giờ 45

13 giờ 00

Sinh

45 phút

12 giờ 45

13 giờ 00

Thứ tư

30/12/2020

Công nghệ

45 phút

12 giờ 45

13 giờ 00

 

 

 

 

LƯU Ý:

 • Học sinh có mặt trước giờ kiểm tra 30 phút.
 • Học sinh dự kiểm tra theo phòng thi, số báo danh nhà trường đã thông báo.
 • Khi đi thi thí sinh phải mang đầy đủ vật dụng làm bài, mặc đồng phục đúng quy định.

 

 

LỊCH KIỂM TRA CUỐI HỌC KỲ I NĂM HỌC 2020-2021 (KHỐI 8)

 • Các môn Âm Nhạc, Thể Dục, Mỹ thuật,Tin họckiểm tra thực hành trong tiết dạy ( tuần từ 14/12/2020 đến ngày 19/12/2020).
 • Lịch kiểm tra tập trung: Từngày 21/12/2020 đến ngày 30/12/2020.

 

Ngày kiểm tra

Môn

Thời lượng

Giờ mở đề

Giờ kiểm tra

Thứ hai

21/12/2020

Ngữ văn

90 phút

12 giờ 45

13 giờ 00

Địa lý

45 phút

15 giờ 00

15 giờ 15

Thứ tư

23/12/2020

Toán

90 phút

12 giờ 45

13 giờ 00

Tiếng anh

60 phút

15 giờ 00

15 giờ 15

Thứ hai

28/12/2020

Vật Lý

45 phút

12 giờ 45

13 giờ 00

GDCD

45 phút

14 giờ 15

14 giờ 30

Thứ ba

29/12/2020

Lịch sử

45 phút

12 giờ 45

13 giờ 00

Sinh

45 phút

14 giờ 15

14 giờ 30

Thứ tư

30/12/2020

Hóa

45 phút

12 giờ 45

13 giờ 00

Công nghệ

45 phút

14 giờ 15

14 giờ 30

LƯU Ý:

 • Học sinh có mặt trước giờ kiểm tra 30 phút.
 • Học sinh dự kiểm tra theo phòng thi, số báo danh nhà trường đã thông báo.
 • Khi đi thi thí sinh phải mang đầy đủ vật dụng làm bài, mặc đồng phục đúng quy định

 

 

LỊCH KIỂM TRA CUỐI HỌC KỲ I NĂM HỌC 2020-2021 (KHỐI 9)

 • Các môn Âm Nhạc, Thể Dục, Công nghệkiểm tra thực hành trong tiết dạy ( tuần từ 14/12/2020 đến ngày 19/12/2020).
 • Lịch kiểm tra tập trung: Từngày 21/12/2020 đến ngày 30/12/2020.

 

Ngày kiểm tra

Môn

Thời lượng

Giờ mở đề

Giờ kiểm tra

Thứ hai

21/12/2020

Ngữ Văn

90 phút

7 giờ 15

7 giờ 30

Lịch sử

45 phút

9 giờ 30

9 giờ 45

Thứ tư

23/12/2020

Toán

90 phút

7 giờ 15

7 giờ 30

Tiếng anh

45 phút

9 giờ 30

9 giờ 45

Thứ hai

28/12/2020

Vật Lý

45 phút

7 giờ 15

7 giờ 30

Địa Lý

45 phút

8 giờ 45

9 giờ 00

Thứ ba

29/12/2020

Sinh

45 phút

7 giờ 15

7 giờ 30

GDCD

45 phút

8 giờ 45

9 giờ 00

Thứ tư

30/12/2020

Hóa

45 phút

7 giờ 15

7 giờ 30

 

 

 

 

LƯU Ý:

 • Học sinh có mặt trước giờ kiểm tra 30 phút.
 • Học sinh dự kiểm tra theo phòng thi, số báo danh nhà trường đã thông báo.
 • Khi đi thi thí sinh phải mang đầy đủ vật dụng làm bài, mặc đồng phục đúng quy định

Công ty cổ phần phần mềm Quảng Ích

164