TRƯỜNG THCS GÒ XOÀI QUYẾT TÂM DẠY TỐT, HỌC TỐT
Chủ nhật, 14/2/2021, 19:27
Lượt đọc: 488

Về việc kéo dài thời gian học sinh ngừng đến trường nhằm đảm bảo công tác phòng, chống dịch Covid-19

Theo văn bản số 505/UBND-VX của UBND TP. Hồ Chí Minh về việc kéo dài thời gian học sinh ngừng đến trường đến hết ngày 28/2/2021 nhằm đảm bảo công tác phòng, chống dịch Covid-19.

Bên cạnh đó, để tiếp tục thực hiện nhiệm vụ theo kế hoạch năm học, học sinh sẽ học trực tuyến trong thời gian ngừng đến trường. Phụ huynh và học sinh theo dõi thông báo từ trang web của trường www.thcsgoxoai.hcm.edu.vn và thông báo từ GVCN.

Trân trọng.

Tác giả: Quản trị viên

Công ty cổ phần phần mềm Quảng Ích

164